Điếu Cày Bọc Đồng 3D

Điếu cày bọc đồng 3D hay còn gọi là điếu cày bọc đồng nỗi là loại sản phẩm mới ra mắt của điếu cày Thanh Hóa. Sản phẩm điếu cày này củng tương tự như các sản phẩm trước như tầm điếu làm bằng tre hoặc trúc hun đen, nõ điếu làm bằng gỗ trắt hoặc gỗ mun, một tầng hoặc hai tầng. Chân điếu có các loại như chân cá chép, chân sừng hoẳng,  chân con nghê. Tuy nhiên điếu cày bọc đồng 3D được bọc đồng nỗi 3D có chất lượng rất cao. việc hoa văn của đông có hình dạng phức tạp nên kỷ thuật làm điếu là vô cùng khó khăn.

Điếu cày 3D với chân cá chép gỗ trắt và nõ gỗ trắt
Điếu cày 3D giả màu điếu lên nước
Bộ đôi song điếu bọc đông 3D